79 ogledov

Dnevno spremljanje okužb covid-19 (NIJZ CNB)

V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 zajemamo laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan. Število prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja. Zaradi dodatnih vnosov in preverb podatkov v Evidenci nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (zbirka podatkov NIJZ 48) se podatki lahko vnesejo naknadno. Ker so podatki v stalnem procesu zbiranja in posodabljanja, je dnevna dinamika podatkov zato še toliko bolj izrazita. Od 1.2.2022 dalje se spremeni časovno obdobje oz. skrajša interval med dvema pozitivnima izvidoma na okužbo s SARS-CoV-2 iz ≥90 na ≥45 dni kot pogoj za ponoven zajem izvida v zbirko podatkov NIJZ 48 (ponovne okužbe). Od začetka spremljanja okužb s SARS-CoV-2 so v dnevno število potrjenih primerov vključeni primeri potrjeni s PCR, med obdobjem od 21.12.2020 do 12.2.2021 in od 1.2.2022 naprej pa so v dnevno število potrjenih primerov vključeni primeri potrjeni s PCR ali s HAGT. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spremljamo podatke o številu umrlih preko sistema uradne prijave smrti zaradi nalezljive bolezni. Dnevno število umrlih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 je eden izmed ključnih kazalnikov v epidemiološkem spremljanju epidemije covid-19. Uradna prijava smrti po Zakonu o nalezljivih bolezni temelji na klinični presoji zdravnika oziroma mrliškega oglednika, da je posameznik umrl zaradi covid-19. Poleg tega na NIJZ spremljamo podatke o vzrokih smrti preko vira podatkov Zdravniško poročilo o umrli osebi. Z namenom ažurnega spremljanja in poročanja umrlih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 smo zaradi omejitev kot so nepopolno poročanje podatkov, časovni zamik pri pridobitvi podatkov, potrebne so dodatne naknadne poizvedbe o umrli osebi, vzpostavili prilagojen način spremljanja števila umrlih. DEFINICIJE Potrjen primer okužbe s SARS-COV-2 za namen epidemiološkega spremljanja števila potrjenih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 je: Oseba, ki ima prisotno nukleinsko kislino SARS-CoV-2 v kliničnem vzorcu. ALI Oseba, ki ima pozitiven antigen SARS-CoV-2 v kliničnem vzorcu. Umrla oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 za namen epidemiološkega spremljanja števila umrlih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 je: smrt osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, ki je nastopila znotraj 28 dni po datumu pozitivnega izvida testiranja na SARS-CoV-2 ALI smrt osebe, pri kateri je bil izvid testiranja na SARS-CoV-2 pozitiven post mortem (po nastopu smrti) IN datum smrti je zabeležen v CRPP.* *Zadnjih sedem dni je obdobje večje negotovosti glede podatkov o umrlih. Za zadnjih sedem dni se uporablja vir podatkov Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Prijava obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo), v kolikor umrla oseba ni zavedena v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2024

csv
vw_lusy_okuzeni
22/2/2024

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 10. 2022
Posodobljeno na OPSI 22. 02. 2024
Ključne besede CNB, Covid 19, NIJZ, okužbe, potrjeni, sars cov-2, testiranje, umrli
Področje Zdravje
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1995-01-3133, 2000-01-2969
Pravna podlaga - nazivi Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Javni zavod
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Spremljanje covid-19 v bolnišnicah - EPISARI,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.