1592 ogledov
Všečkaj

Dolžine državnih cest in E-cest po občinah in regijah od leta 1990 dalje

Zbirka Excelovih dokumentov o dolžinah državnih cest (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in o sumarnih dolžinah občinskih oz. javnih cest po občinah od leta 1990 dalje obsega poleg podatkov o cestah po občinah tudi vrtilne tabele po statističnih regijah. Podatki za zadnje leto so začasni in se lahko podrobnosti še spremenijo. Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Podatki vsakega leta časovne serije od leta 1990 dalje so zbrani v samostojni Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami: - Preglednica: Zbirnik dolžin javnih cest po kategorijah - Preglednica: Seznam odsekov državnih cest po občinah - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) s priključki po regijah, občinah in tipu odseka - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) po kategorijah vrste cest (IVRC), cestah in odsekih za vse tipe odsekov - Vrtilna tabela: Glavne in regionalne ceste (GC in RC) po regijah, občinah, kategorijah vrste cest (IVRC) in tipih odsekov - Vrtilna tabela: Državne ceste po IVRC, cestah, odsekih in območjih vzdrževanja za vse tipe odsekov - Vrtilna tabela: Dolžine E-cest po metodologiji CEDR (vse vrste cest brez priključkov) - Preglednica: Seznam občin z dolžinami in deleži dolžin državnih cest (Slovenija = 100 %) - Preglednica (za leta 1990-1994): Seznam 62 občin s 4-mestno šifro, izraženih s 3-mestno šifro današnjih občin Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (33 v periodični vrsti)

2021

xls
Odseki_2021
25/10/2021

2020

xls
Seznam državnih cest (Uredba)
2020
xls
Odseki_2020
2020

2019

xls
Odseki_2019
2019

2018

xls
Odseki_2018
2018

2017

xls
Odseki_2017
2017

2016

xls
Odseki_2016
2016

2015

xls
Odseki_2015
2015

2014

xls
Odseki_2014
2014

2013

xls
Odseki_2013
2013

2012

xls
Odseki_2012
2012

2011

xls
Odseki_2011
2011

2010

xls
Odseki_2010
2010

2009

xls
Odseki_2009
2009

2008

xls
Odseki_2008
2008

2007

xls
Odseki_2007
2007

2006

xls
Odseki_2006
2006

2005

xls
Odseki_2005
2005

2004

xls
Odseki_2004
2004

2003

xls
Odseki_2003
2003

2002

xls
Odseki_2002
2002

2001

xls
Odseki_2001
2001

2000

xls
Odseki_2000
2000

1999

xls
Odseki_1999
1999

1998

xls
Odseki_1998
1998

1997

xls
Odseki_1997
1997

1996

xls
Odseki_1996
1996

1995

xls
Odseki_1995
1995

1994

xls
Odseki_1994
1994

1993

xls
Odseki_1993
1993

1992

xls
Odseki_1992
1992

1991

xls
Odseki_1991
1991

1990

xls
Odseki_1990
1990

Dodatne povezave (2)

html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 07. 11. 2021
Ključne besede dolžine, državne ceste, javne ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1990
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.