2094 ogledov

Dolžine javnih cest (državnih in občinskih) po občinah, statističnih regijah in kohezijskih regijah od leta 2002 dalje

Zbirka Excelovih dokumentov o dolžinah državnih cest (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in občinskih cest (lokalne ceste, glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, mestne (krajevne) ceste, javne poti, javne poti za kolesarje ) po občinah od leta 2002 dalje obsega poleg podatkov o cestah po občinah tudi vrtilne tabele po statističnih regijah. Podatki za zadnje leto so začasni in se lahko podrobnosti še spremenijo. Definicija: Javne ceste (JC) so vsota dolžin državnih cest (DC) in občinskih cest (OC). Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Podatki vsakega leta časovne serije od leta 2002 dalje so zbrani v samostojni Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami: - Preglednica: Zbirnik dolžin javnih cest po kategorijah in kohezijskih regijah - Preglednica: Seznam odsekov javnih cest po občinah z vrtilno tabelo po kategorijah cest - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po regijah, občinah in tipih odsekov - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Preglednica: Seznam občin z dolžinami in deleži dolžin državnih cest (DC) in javnih cest (JC) (Slovenija = 100 %) Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (21 v periodični vrsti)

2022

xls
Obcine_2022
31/12/2022

2021

xls
Obcine_2021
31/12/2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Dodatne povezave (2)

html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 10. 2017
Posodobljeno na OPSI 28. 04. 2023
Ključne besede dolžine, državne ceste, javne ceste, občinske ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 2002
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.