683 ogledov
Všečkaj

Dolžine odsekov, ki pripadajo E-cestam in TEN-T cestam TERN omrežja, po občinah

Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. ....................................................................................................... Podatki o E-cestah v časovni seriji od leta 1990 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami. - Zbirniku dolžin E-cest sledijo delovni listi za vsako leto posebej od leta 1990 dalje. - Vsak delovni list vsebuje pod preglednico odsekov E-cest vrtilne tabele z dolžinami po vrsti ceste in tipu odseka ter po E-cestah. E-ceste, ki potekajo preko Slovenije: E57 Graz/Gradec – Maribor – Ljubljana E57, E59 (Šentilj – Pesnica – Maribor – Slivnica – Dragučova) E57, E70 (Zadobrova – Malence – Vič – Kozarje) E59 Spielfeld/Špilje – Maribor – Zagreb E61 Predor Karavanke – Ljubljana – Trieste/Trst – Rijeka/Reka E61, E70 (Kozarje – Vrhnika – Postojna – Senožeče – Gabrk – Sežana – Fernetiči) E652 Klagenfurt/Celovec – Ljubelj – Naklo E653 Letenye/Letina – Pince – Murska Sobota – Maribor E70 Trieste/Trst – Ljubljana – Zagreb E751 Rijeka/Reka – Pula/Pulj – Koper – Trieste/Trst ....................................................................................................... Podatki o TEN-T cestah TERN omrežja v časovni seriji od leta 2009 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami. - Zbirniku dolžin TEN-T cest sledijo delovni listi za vsako leto posebej od leta 2009 dalje. - Vsak delovni list vsebuje pod preglednico odsekov TEN-T cest vrtilne tabele z dolžinami po vrsti ceste in tipu odseka ter po TEN-T oznakah (TERN_LINK oznaka ceste, LOGICAL_LINK oznaka odseka). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2021

xls
TEN-T-ceste
2021
xls
E-ceste
2021

Dodatne povezave (3)

html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv
html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
CEDR (Conference of European Directors of Roads) - TEN-T 2019 Performance Report

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 05. 2019
Posodobljeno na OPSI 05. 11. 2021
Ključne besede E-ceste, TEN-T ceste, dolžine, državne ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1990 - 2019
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.