e-INS

Informatizirani vpisniki za zadeve v postopkih zaradi insolventnosti Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Vrhovno sodišče

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 01. 2017
Posodobljeno na OPSI 19. 12. 2017
Ključne besede Sodni postopek
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o sodiščih, Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-0779
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sodiščih (ZS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje od 1. 10. 2008
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Povezava s PRS, CRP, RDZ, MP-evidenca upraviteljev

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.