Epidemiološko spremljanje SARS-CoV-2 v odpadni vodi, Slovenija

Epidemiološko spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah predstavlja komplementaren sistem spremljanja okužb s SARS-CoV-2, ki omogoča prostorsko in časovno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 na populacijski ravni. Deluje na principu kvantitativne analize izločene ribonukleinske kisline (RNK) virusa v odpadnih vodah, ki se stekajo v čistilne naprave. Na podlagi analiz obremenitev odpadne vode z izločenim RNK virusa lahko pridobimo informacije o razširjenosti virusa v opazovani populaciji, ki jo predstavljajo vsi priključeni na posamezno čistilno napravo, neodvisno od tega, ali imajo izražene bolezenske znake, lahko tudi le blago izražene ali pa so brez bolezenskih znakov. Čeprav je SARS-CoV-2 virus, ki povzroča obolenje dihal, ga 48,1 % bolnikov izloča tudi z odvajanjem blata. Spremljanje SARS-CoV-2 v odpadnih vodah se izvaja v vseh 12 statističnih regijah v Republiki Sloveniji. V spremljanje je vključenih 16 komunalnih čistilnih naprav (KČN), v katere se stekajo odpadne vode 730.887 (34,4 %) prebivalcev Slovenije iz 33 občin. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

csv
ocenjeno_st_okuzenih_oseb_s_SARS_COV_2
csv
delezi_mutacij_genoma_SARS_COV_2

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 02. 2023
Posodobljeno na OPSI 12. 06. 2024
Ključne besede SARS-CoV-2, epidemiološko spremljanje, komunalne odpadne vode
Področje Zdravje
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Da
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Javni zavod
Pogostost osveževanja tedensko
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.