1400 ogledov

ERAR - Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji

Aplikacija ERAR je spletna storitev, ki splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd. Javna osvetlitev toka denarja med javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. Komisija za preprečevanje korupcije s tem projektom odpira novo paradigmo transparentnosti delovanja države in omejevanje korupcijskih tveganj. Aplikacija Erar je nastala na podlagi znanja in izkušenj, ki jih je komisija pridobila z aplikacijo Supervizor, ki je predhodnik aplikacije Erar. Nova aplikacija zaradi bolj modularne strukture omogoča več svobode pri razširitvah in nadgradnjah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Erar - podatki o mesečnih seštevkih in transakcijah

Dodatne povezave (2)

html
Erar - Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 26. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 08. 2018
Ključne besede korupcija, razkritje informacij
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 1. 1. 2003
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.