Evidenca dokumentarnega gradiva Občine Sežana

Po 48. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi evidenco dokumentarnega gradiva, ki je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa. V evidenco dokumentarnega gradiva se evidentira dokumentarno gradivo, ki ga organ prejme ali nastane pri njegovem delu. Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi na podlagi načrta klasifikacijskih znakov in po vrstnem redu zadev. Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi v elektronski obliki v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva. Nadaljujte z branjem ...
(brez datotek)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 26. 01. 2023
Posodobljeno na OPSI 15. 02. 2023
Ključne besede dokumentacijski sistem, dokumentarno gradivo, evidenca dokumentarnega gradiva
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-3777, 2018-01-0353
Pravna podlaga - nazivi Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Uredba o upravnem poslovanju
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 1. 1. 2005
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.