Evidenca dovoljenj za opravljanje pogrebne dejavnosti

V skladu s 6. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) je lahko izvajalec pogrebne dejavnosti pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom, in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo vlagatelja. Evidenca dovoljenj za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji vsebuje seznam pravnih ali fizičnih oseb, ki so pridobila dovoljenje. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Evidenca dovoljenj za opravljanje pogrebne dejavnosti

Dodatne povezave (1)

html
Pogrebna in pokopališka dejavnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 04. 2022
Posodobljeno na OPSI 21. 04. 2022
Ključne besede pogrebna, pokopališče
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2604
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.