114 ogledov

Evidenca drugih priznanih organizacij v živinoreji (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele)

Zbirka podatkov o odobrenih drugih priznanih organizacijah v živinoreji (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Spletni dostop ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 26/01/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 410 Gone
  • Zadnji pregled: 26/01/2023
Naslov URL http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Rejne_zivali/Seznam_organizacij_EU_15.2.2017.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka