874 ogledov
Všečkaj

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije vodi evidenco vseh fondov in zbirk, ki jih hrani. Podatki za posamezni fond/zbirko so: signatura, naslov, časovni obseg gradiva, obseg gradiva v tehničnih enotah in tekočih metrih oz. bajtih, historiat fonda/zbirke s podatki o prevzemih gradiva, historiat ustvarjalca gradiva, vsebina fonda, sistem ureditve, arhivski pripomočki za uporabo, pogoji dostopnosti in uporabe. Časovni razpon gradiva v evidenci je od 12. stoletja do današnjih dni. Po zadnjih podatkih (2021) Arhiv RS hrani 27.067 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1948 fondov in zbirk. Priporočamo ogled Navodil za iskanje po sistemu Virtualna arhivska čitalnica (VAČ): https://vac.sjas.gov.si/vac/userhelp/aboutVAC. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Evidenca fondov in zbirk ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 01/10/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Licenca ni odprta
  • Zadnji pregled: 01/10/2022
Naslov URL https://vac.sjas.gov.si/vac
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka