874 ogledov
Všečkaj

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije vodi evidenco vseh fondov in zbirk, ki jih hrani. Podatki za posamezni fond/zbirko so: signatura, naslov, časovni obseg gradiva, obseg gradiva v tehničnih enotah in tekočih metrih oz. bajtih, historiat fonda/zbirke s podatki o prevzemih gradiva, historiat ustvarjalca gradiva, vsebina fonda, sistem ureditve, arhivski pripomočki za uporabo, pogoji dostopnosti in uporabe. Časovni razpon gradiva v evidenci je od 12. stoletja do današnjih dni. Po zadnjih podatkih (2021) Arhiv RS hrani 27.067 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1948 fondov in zbirk. Priporočamo ogled Navodil za iskanje po sistemu Virtualna arhivska čitalnica (VAČ): https://vac.sjas.gov.si/vac/userhelp/aboutVAC. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Arhiv RS”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 01/10/2022
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka