219 ogledov

Evidenca fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

110. člen (evidenca fundacij) (1) Na podlagi izdanega soglasja k aktu o ustanovitvi, ministrstvo, pristojno za delo, po uradni dolžnosti vpiše fundacijo v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca fundacij). (2) Podatki iz evidence fundacij, razen podatka o enotni matični številki občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), so javni. 111. člen (vsebina evidence fundacij) V evidenco fundacij se vpišejo naslednji podatki: - ime in sedež ustanovitelja oziroma ustanoviteljev; - ime in sedež fundacije; - naslov sedeža; - ustanovitveno premoženje; - datum in številka akta o ustanovitvi; - osebno ime, EMŠO in naslov stalnega prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje; - prenehanje fundacije. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MDDSZ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 07/02/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
Naslov URL http://www.mddsz.gov.si
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka