Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) ter Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), objavi pa jo na svoji spletni strani. Evidenca obsega polno ime in matično številko gospodarskega subjekta, datum uvrstitve gospodarskega subjekta v evidenco in datum, do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja. Ministrstvo uvrsti gospodarski subjekt v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila. Zoper uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami pritožba ni dopustna. Ministrstvo iz evidence zbriše gospodarski subjekt v treh delovnih dneh po datumu do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 01. 2023
Posodobljeno na OPSI 31. 01. 2023
Ključne besede Javno naročanje
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-3570, 2012-01-3525, 2014-01-1320
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje od 11. 4. 2010
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.