754 ogledov

Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami po javno naročniški zakonodaji

Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) ter Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), objavi pa jo na svoji spletni strani. Evidenca obsega polno ime in matično številko gospodarskega subjekta, datum uvrstitve gospodarskega subjekta v evidenco in datum, do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja. Ministrstvo uvrsti gospodarski subjekt v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila. Zoper uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami pritožba ni dopustna. Ministrstvo iz evidence zbriše gospodarski subjekt v treh delovnih dneh po datumu do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MJU”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/
Naslov URL http://www.mju.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka