Evidenca nosilcev javnega pooblastila

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podelitev in odvzem službene izkaznice nadzornika na smučišču. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, fotografijo osebe, rojstne podatke osebe (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, številko službene izkaznice, datum podelitve, veljavnosti, odvzema in status službene izkaznice, datum opravljenega preizkusa usposobljenosti, datum udeležbe na obdobnem izpopolnjevanju, datum odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije in datum izpolnjevanja pogojev za občasno opravljanje poklica iz 30. člena zakona o varnosti na smučiščih. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2021
Ključne besede Imetniki službene izkaznice nadzornika na smučiščih
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-1922
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.