Evidenca izdanih certifikatov o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji

Evidenca vključuje podatke o osebah, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Evidenca vključuje naslednje podatke: osebne podatke prejemnika oziroma prejemnice certifikata, številko in datum izdaje certifikata in podatke o pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Evidenco vodijo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, vpisani v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije

Dodatne povezave (2)

html
Spletna stran MDDSZ
html
Spletna stran Centra RS za poklicno izobraževanje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 09. 2022
Ključne besede certifikat, evidenca, poklicna kvalifikacija, strokovna usposobljenost
Področje Sociala in zaposlovanje
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Pravna podlaga - SOP številka 2000-01-3708
Pravna podlaga - nazivi Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.