1887 ogledov

Evidenca izdanih osebnih izkaznic

Evidenca izdanih osebnih izkaznic se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so to privolile. Evidenca vsebuje: –EMŠO; –priimek; –ime; –stalno prebivališče; –fotografija državljana; –lastnoročni podpis državljana, ki se zna in zmore podpisati; –priimek in ime ter podpis zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti zastopnik; –naslov in vrsta prebivališča zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti zastopnik; –podpis uradne osebe, ki je sprejela vlogo; –EMŠO, priimek in ime osebe, ki ji je bila osebna izkaznica vročena; –podpis uradne osebe, ki je vročila osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice; –podpis osebe, ki je prejela osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice; –fotografija imetnika osebne izkaznice. Poleg osebnih podatkov, pa se v evidenci izdanih osebnih izkaznic vodijo tudi podatki o individualni osebni izkaznici, ki je bila izdana določenemu posamezniku: –oznaka in naziv izdajatelja; –registrska številka; –serijska številka; –tip osebne izkaznice; –datum vloge; –datum izdaje; –datum veljavnosti; –način in datum vročitve; –datum izdelave osebne izkaznice in njenega prevzema na pošto; –podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 26. 10. 2021
Ključne besede Družbena in socialna vprašanja, dokumenti
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-1744
Pravna podlaga - nazivi Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1991
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.