169 ogledov

Evidenca izdanih potnih listin

Evidenca izdanih potnih listin se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti, državljanstva, prehoda državne meje ter za upravne postopke po Zakonu o potnih listinah. Evidenca vsebuje: –priimek in ime; –EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena; –rojstni kraj; –stalno prebivališče; –državljanstvo; –priimek in ime, EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena, ter stalno prebivališče in podpis zakonitega zastopnika; –podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati. –diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo oseba opravlja, v primeru izdaje diplomatskega oziroma službenega potnega lista; –fotografijo imetnika v digitalni obliki, ki je ni mogoče prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov; –prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in prstu prstnega odtisa (*prstni odtisi se vodijo v evidenci samo do vročitve potne listine, nato se iz evidence izbrišejo); –podatki o otrocih, vpisanih v obmejne prepustnice in kmetijske vložke (priimek in ime, EMŠO). Poleg osebnih podatkov, pa se v evidenci izdanih potnih listin vodijo tudi podatki o individualni potni listini, ki je bila izdana določenemu posamezniku: –serijska in registrska številka potne listine; –datum in kraj vložitve vloge; –tip in vrsta potne listine; –način in datum vročitve potne listine; –podatki o datumu izdaje, izdelave in prevzema potne listine na pošto; –veljavnost potne listine; –podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah; –podatki o izrečeni prepovedi izdaje potne listine ali njenem odvzemu; –podatki o vidiranju obmejne prepustnice (kraj in dovoljen čas prehoda meje Slovenije s Hrvaško); –podatki o pravici prehajanja meje Slovenije s Hrvaško na prehodnim mestih, prehodnih točkah in direktni prehodi meje; –podatki o razlogih za izdajo kmetijskega vložka; –podatki o izdanih obmejnih prepustnicah in kmetijskih vložkih na podlagi posebne odobritve izdaje s strani Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (4. odstavek 54. člena sporazuma). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede Družbena in socialna vprašanja, dokumenti
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2000-01-2970
Pravna podlaga - nazivi Zakon o potnih listinah (ZPLD-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1991
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=830&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=012720395e88daf5067fe6f5fe6deedc)

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.