Evidenca izdanih potrdil o opravljenih izpitih po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova

Evidenca se vodi z namenom, da lahko ribič pridobi dovoljenje za gospodarski ribolov na morju Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede Morski gospodarski ribolov, izpit
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-4904, 2005-01-1746
Pravna podlaga - nazivi Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.