247 ogledov

Evidenca izvajalcev del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem ali teh niso izpolnjevali

Evidenca izvajalcev del v gozdovih zajema zavezance, ki izvajajo dela v gozdovih (sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojenje, žičniško spravilo, strojna sečnja) in so bili pregledani na izpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje teh del s strani gozdarske inšpekcije. Ker je evidenca povezana s Poslovnih registrom Slovenije, ki ga vodi AJPES, vsebuje le zavezance, ki so vsebovani v nacionalnem registru pravnih oseb. Evidenca je razdeljena na zavezance, ki so ob inšpekcijskem pregledu izpolnjevali predpisane pogoje za izvajanje del v gozdovih in tiste, ki teh pogojev niso izpolnjevali in jim je bila izrečena prepoved izvajanja posameznih del v gozdovih ali tudi prepoved opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za objavo evidence je 33. člen ZIN. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Iskalnik po seznamu izvajalcev del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem
html
Iskalnik po seznamu izvajalcev del v gozdovih, ki jim je bilo z odločbo prepovedano opravljati dela v gozdovih

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 07. 11. 2019
Ključne besede gozdarstvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2758
Pravna podlaga - nazivi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Zbirka je povezana s Poslovnim registrom Slovenije, ki ga upravlja AJPES

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.