334 ogledov

Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev

MP za namene vodenja in odločanja v postopkih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in namene varstva ter pomoči strankam upravlja evidenco izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev. V ZIZ je določen omejen dostop javnosti do podatkov, saj se lahko javno objavijo zgolj podatki, ki se nanašajo na osebno ime, sedež, telefonsko številko in naslov elektronske pošte izvršitelja (oz. namestnika). Na ministrstvu vodimo zaprto elektronsko bazo, ki dostopna le uslužbenkama, ki delata na področju izvršiteljev. Za izvršitelja se zbirajo naslednji podatki, osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, sedež izvršitelja, datum imenovanja, datum nastopa službe izvršitelja, datum zaprisege in datum razrešitve, disciplinski ukrepi, podatek o števili skrbniškega računa, podatek o zavarovanju izvršiteljeve odgovornosti, podatek o varnem elektronskem predalu, število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime, rojstni datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za namestnika se zbirajo naslednji podatki, osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, datum imenovanja, datum nastopa službe namestnika, datum zaprisege, datum razrešitve, disciplinski ukrepi Evidenca je javna v delu, ki se nanaša na podatke o osebnem imenu, sedežu, telefonski številki, naslovu elektronske pošte, datumu in številki odločbe o imenovanju, datumu nastopa službe izvršitelja, datumu in številki odločbe o razrešitvi, številki skrbniškega računa ter podatke o zavarovanju izvršiteljeve odgovornosti. Pravna podlaga za obdelavo je v 295. člen ZIZ. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Evidenca izvršiteljev
html
Evidenca razrešenih izvršiteljev
html
Register izvršiteljev, pooblaščenih za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za pravosodje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 04. 2024
Ključne besede imenik, izvršitelj, namsetnik izvršiteljev
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1998-01-2303
Pravna podlaga - nazivi Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Letna poročila izvršiteljev,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.