Evidenca javnih razpisov

Ministrstvo za notranje zadeve izvaja postopke dodelitve sredstev - javne razpise po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugih pravnih podlagah. Podatki o javnih razpisih so objavljeni na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Objavijo se osnovni podatki o postopku, vključno z rokom za oddajo prijav, razpisna dokumentacija, objava javnega razpisa, objava izida javnega razpisa, člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov, prejemniki in višina prejetih sredstev ter zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Evidenca javnih objav

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2021
Ključne besede javni razpisi
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Zakon o javnem naročanju - ZJN-3
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Zakon o javnih financah (ZJF)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.