Evidenca kmetijskega knjigovodstva

Podatki se namenjajo predvsem kot osnova za pripravljanje poročil Komisije o stanju kmetijstva in kmetijskih trgov kot tudi o dohodkih kmetijskih gospodarstev v Skupnosti. Poročila se predložijo letno Evropskemu parlamentu in Svetu zlasti za letno določanje cen kmetijskih proizvodov. -obveščanje kmetijskih gospodarstev o gospodarjenju (prihodki, odhodki, dohodek na kmetiji) in drugem pregledu delovanja kmetije čez leto. - analize poslovanja kmetijskih gospodarstev za potrebe sprejemanja odločitev nacionalnih politik - za potrebe različnih analiz - poročanje Komisiji o doseganju ciljev pri izvajanju Programa razvoja podeželja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2018
Ključne besede FADN, knjigovodstvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.