163 ogledov

Evidenca ladijskih dnevnikov (računalniški program InfoRib)

Dolžnost države članice, da zbira podatke o ribolovnih potovanjih in ulovu plovil slovenske ribiške flote. Namen je poročanje podatkov Evropski komisiji ter drugim slovenskim in mednarodnim inštitucijam. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2018
Ključne besede ladijski dnevnik, ribištvo, ribolov
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06), Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/2016), Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2808, 2013-01-0032
Pravna podlaga - nazivi Zakon o morskem ribištvu (ZMR-1)
Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.