337 ogledov

Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (Katmesina)

Enotna državna evidenca o namakalnih in osuševalnih sistemih. Sloj namakalnih sistemov vsebuje namakalne sisteme, ki imajo območja potrjena z Uredbo o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov (Uradni list RS, št. 63/19). V podatke ni vključenih sistemov, za katere podatke MKGP še pripravlja in vseh zasebnih namakalnih sistemov. Sloj osuševalnih sistemov vsebuje osuševalne sisteme, ki imajo območja potrjena z Uredbo o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov (Uradni list RS, št. 63/19). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
INSPIRE - Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (Katmesina) – ATOM

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 21. 07. 2022
Ključne besede Evidenca melioracijskih sistemov in naprav, Evidenca osuševalnih in namakalnih sistemov, Melioracije, Namakanje, Objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo, Osuševanje
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2019-01-2811
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme)
Uredba o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 21/07/2022 23:20
Datum metapodatkov 21. 7. 2022
GUID zunanjega zajema 9d3a7bbf-821d-40a7-b193-8769cffe2fe6
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 2004 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.