EVIDENCA NAČRTOV RAVNANJA Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

V evidenci so zbrani podatki o načrtih in skupnih načrtih ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, v okviru katerih proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev sami (individualni načrt) ali preko nosilca skupnega načrta (skupni načrt) zagotavljajo zbiranje odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev ter njihovo obdelavo. Evidenca poleg osnovnih podatkov proizvajalca ali nosilca skupnega načrta vsebuje tudi podatke o zbiralcih in predelovalcih za vsak posamezen načrt in skupni načrt, ter v primeru skupnega načrta še seznam proizvajalcev, ki so pristopili k izvajanju le-tega. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Načrti ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 05/02/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 05/02/2023
Naslov URL http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20na%C4%8Drtov%20ABA.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka