211 ogledov

EVIDENCA NAČRTOV RAVNANJA Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

V evidenci so zbrani podatki o pravnih osebah – nosilcih skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki v okviru svojih skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo namesto proizvajalcev električne in elektronske opreme zagotavljajo zbiranje odpadne električne in elektronske opreme in njeno obdelavo. Poleg tega skrbijo tudi za obveščanje javnosti, uporabnikov električne in elektronske opreme in distributerjev le-te o ravnanju z električno in elektronsko opremo. Evidenca vsebuje tudi podatke o lokacijah zbiralnic in naprav za obdelavo električne in elektronske opreme. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Načrti ravnanja z OEEO”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 03/12/2022
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 03/12/2022
Naslov URL http://www.arso.gov.si/varstvo okolja/odpadki/podatki/Evidenca načrtov ravnanja z OEEO.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka