108 ogledov

Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist

Ministrstvo za notranje zadeve in krajevno pristojne upravne enote so pristojni za odločanje o nadomestilu in ustanovitvi služnosti v javno korist, če je zaradi za opravljanje nalog ob državni meji potrebna uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišč. Evidenca vsebuje naslednje podatke: - parcelna številka in katastrska občina zemljišča, na katerem so postavljena, nameščena ali shranjena tehnična in druga sredstva iz prvega odstavka 8. člena tega zakona; - boniteta zemljišča in vrsta dejanske rabe; - osebno ime lastnika zemljišča, EMŠO, datum smrti, naslov stalnega in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje in številka osebnega računa oziroma ime in priimek skrbnika za posebne primere; - osebno ime osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje, številka osebnega računa in podatek o vrsti in trajanju stvarne pravice oziroma trajanju najemne ali zakupne pravice; - naziv in sedež firme, matična številka firme in številka poslovnega računa, če je upravičenec do nadomestila ali lastnik zemljišča pravna oseba; - obseg posega na zemljišču (vrsta, dolžina ali površina in obdobje uporabljenega tehničnega ali drugega sredstva in natančna lokacija posega); - številka in datum odločbe o nadomestilu prve in druge stopnje ter organ, ki je izdal odločbo; - številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o nadomestilu; - številka in datum sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist; - številka in datum odločbe o ustanovitvi služnosti v javno korist prve in druge stopnje ter organ, ki je izdal odločbo; - številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o ustanovitvi služnosti v javno korist; - datum in višina izplačila nadomestila; - številka in datum odločitve sodišča o določitvi višine odškodnine za ustanovitev služnosti v javno korist; - datum in višina izplačila odškodnine za ustanovitev služnosti v javno korist Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
DOC
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata DOC, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 25/03/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Licenca ni odprta
  • Opozorilo Zaznani format "DOC" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "docx"
  • Zadnji pregled: 25/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/a763d531-1a9a-447d-9813-3161b1a6ed26/resource/3929ccd8-3b10-4288-96c6-b1a3d1958f7f/download/evidencanadomestilinslunostivjavnokorist.docx
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/a763d531-1a9a-447d-9813-3161b1a6ed26/resource/3929ccd8-3b10-4288-96c6-b1a3d1958f7f/download/evidencanadomestilinslunostivjavnokorist.docx
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka