162 ogledov

Evidenca napotenih oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

Oblikovanje seznama vseh oseb, ki so jih državni organi Republike Slovenije napotili v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. V skladu s 37. členom Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO) se vodi posebna evidenca napotenih strokovnjakov iz vseh državnih organov RS, v kateri so navedeni naslednji podatki: ime in priimek; matični delodajalec, ki strokovnjaka napoti; mednarodna organizacija in njena organizacijska enota, kamor je strokovnjak napoten; natančen naziv sekundiranega mesta ter navedba trajanja napotitve. Podatki, navedeni v drugem odstavku 37. člena zakona se večinoma vodijo ločeno, kjer je shranjena dokumentacija, prejeta s strani posameznega kandidata (življenjepis, posamezna dokazila o znanju jezikov ipd.). Podatki za obračun plače se ne vodijo centralno na MZZ, saj po dokončnem izboru s strani mednarodne organizacije vsak kandidat sklene pogodbo o zaposlitvi neposredno s svojim matičnim delodajalcem. MZZ ima podatke o obračunu plače le za svoje uslužbence, saj izbrani sekundirani strokovnjaki z drugih državnih organov sklenejo omenjeno pogodbo neposredno s kadrovsko službo svojega matičnega delodajalca. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 12. 2017
Ključne besede civilno osebje, imenovanje sekundiranega osebja
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-0748
Pravna podlaga - nazivi Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO)
Geografsko območje Slovenija in mednarodne organizacije
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 2012
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP: povezava na IP: https://goo.gl/gCnfcK)

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.