388 ogledov
Všečkaj

Evidenca o davčni izvršbi

V evidenci o izvršbi (eDIS IZV, eIzvršbe) so naslednji podatki: - podatki iz sklepov o davčni izvršbi: splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra, datum sklepa, številka sklepa, datum vročitve, vrsta sklepa (na dolžnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na druge denarne terjatve, na premičnine, na vrednostne papirje), vrsta in znesek davka ali druge obveznosti ter način prodaje, oseba, ki je vodila postopek; - podatki iz predlogov za izvršbo na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi ter iz premoženjskih pravic: splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra, številka predloga, datum predloga, vrsta in znesek davka ali druge davčne obveznosti, oseba, ki je vodila postopek, sodišče, ki je pristojno za postopek, številka sklepa sodišča, datum sklepa sodišča.; - podatki o zavarovanju plačila davka v postopku davčne izvršbe: vrsta zavarovanja (zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma deležu družbenika), splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra, oseba, ki je vodila postopek, sodišče, ki je pristojno za postopek, številka sklepa sodišča, datum sklepa sodišča. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “FURS ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 13/08/2022
  • Povezava preusmeri na: https://www.fu.gov.si/
Naslov URL http://www.fu.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka