262 ogledov

Evidenca o davkih

V evidenci o davkih se zbirajo, zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo podatki davčnih zavezancev za vse vrste obveznosti za namen pobiranja davkov, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v ZFU. • DP1: dohodnina (letna odmera dohodnine, dohodnina od obresti, dividend, dobička iz kapitala, oddajanja premoženja v najem), akontacija dohodnine, davki in prispevki za fizične osebe, akontacija dohodnine in dohodnina od dohodkov iz dejavnosti, obveznosti iz kmetijstva (katastrski dohodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prispevki za zdravstveno zavarovanje) in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, davek od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. • DP2: davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO), davčni odtegljaj od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov (ODO), prispevki iz osebnih prejemkov za pravne osebe, koncesijska dajatev in dodatna koncesijska dajatev za študentske servise. • IDIS: davek na promet nepremičnin (DPN), davek na motorna vozila (DMV), davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (DODKIS), koncesijska dajatev od iger na srečo (KDIS), davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov (NUI), davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP), VIES, davek na dediščine in darila (DDD), davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP). • EDIS : podatki davčnih odmer: davek na dodano vrednost (DDV), davek na finančne storitve (DFS). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 05. 06. 2023
Ključne besede DDPO, DDV, darilo, davek, dediščina, dohodnina, igre na srečo, nepremičnine, prispevek
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0961
Pravna podlaga - nazivi Zakon o finančni upravi (ZFU)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami davčni register, knjigovodska evidenca

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.