Evidenca o izdanih dovoljenjih za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje

Javna agencija RS za varnost prometa po opravljenem izobraževanju in izpitu izda udeležencu dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa oziroma za izvajanje varne vožnje. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime udeleženca, EMŠO, stalno oziroma začasno prebivališče, datum opravljenega izpita, datum izdaje dovoljenja, navedbo programa, za katerega je izdano dovoljenje, številko izdanega dovoljenja. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Javna agencija za varnost prometa ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 18/04/2024
Naslov URL https://www.avp-rs.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka