Evidenca o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora

V evidenci se za namen izvajanja centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki jih morajo nadzorni organi poslati uradu, obdelujejo naslednji podatki: 1. podatki o zavezancu fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa datum in kraj rojstva ter naslov stalnega in začasnega prebivališča); 2. podatki o zavezancu pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 3. kraj in čas opravljanja nadzora; 4. predmet nadzora; 5. ugotovitve; 6. podatki o odrejenih ukrepih nadzora; 7. podatki o kršitelju fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, datum in kraj rojstva, državljanstvo in naslov stalnega in začasnega prebivališča fizične osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi zaposlitev ter dela in naloge, ki jih opravlja); 8. podatki o kršitelju pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 9. opravilna številka in datum izdaje odločbe o prekršku; 10. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku; 11. zakonska označba prekrška; 12. opis kršitve. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran UPPD

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 09. 2019
Ključne besede Terorizem, pranje denarja
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2925
Pravna podlaga - nazivi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje 2007 - 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.