Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih sistema ZRP, s katerimi razpolaga občina

Za potrebe organizacije, planiranja materialnih formacij ter plana nabave se zbira podatke o opremi, ki jo občinske enote uporabljajo za potrebe izvajanja sistema zaščite, reševanja in pomoči. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 05. 2022
Posodobljeno na OPSI 09. 06. 2022
Ključne besede Zaščita, civilna zaščita, pomoč, požarna varnost, reševanje, zaščitna in varovalna oprema
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2183, 2008-01-4427, 2007-01-4547, 1993-01-2576
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Zakon o gasilstvu (ZGas)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.