267 ogledov

Evidenca o strokovnih izpitih s področja vzgoje in izobraževanja

Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum, kraj in občino rojstva, podatke o izobrazbi, podatke o opravljenem strokovnem izpitu. Zbirka se nanaša na kandidate za strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja. Namen zbirke podatkov je uveljavljanje pravice do opravljanja strokovnega izpita, spremljanje opravljanja strokovnih izpitov, izpolnjevanje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede izpit, statistika, usposabljanje učiteljev
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0567, 2004-01-3836, 2006-01-0901
Pravna podlaga - nazivi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.