35 ogledov
Všečkaj

Evidenca o udeležencih programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo

Javna agencija RS za varnost prometa je pristojna za izvajanje programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime udeleženca, EMŠO, registrsko številko udeleženca, stalno oziroma začasno prebivališče udeleženca, vrsto programa, datum začetka in zaključka programa dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja ter lokacijo dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja, izvajalca programa dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja, številko izdanega potrdila o opravljenem programu dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja, datum opravljanja izpita, številko vozniškega dovoljenja ter kategorijo vozniškega dovoljenja, za katero je udeleženec vključen v program izobraževanja in dodatnega usposabljanja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Javna agencija za varnost prometa

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 07. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2018
Ključne besede izobraževanje, usposabljanje za vodenje, vozniki
Področje Promet in infrastruktura
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3686
Pravna podlaga - nazivi Zakon o voznikih (ZVoz-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.