126 ogledov
Všečkaj

Evidenca o vizumih

Zaradi izvajanja pravnega reda EU oziroma določb, ki se nanašajo na vstop in bivanje tujcev v Sloveniji ter vstop državljanov tretjih držav na območje držav članic schengenskega območja ter zagotovitve podatkov o stanju, gibanju tujcev in odločanju o pravicah in dolžnostih tujcev po Zakonu o tujcih, Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma diplomatska predstavništva in konzulati RS v tujini vodijo evidenco o vizumih, ki vsebuje veliko število podatkov, razvrščenih po posameznih skupinah: predhodno izdan schengenski vizum, podatki o prosilcu, potni list, garant, podatki o potovanju, postopek izdaje vizuma, postopek podaljšanja vizuma, status prošnje, zaznamek, preveritve in vis. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 12. 2017
Ključne besede nezakonito priseljevanje, tuji državljan, vizum
Področje Mednarodne zadeve
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba Sveta (ES) 539/2001/ES z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L št. 81, 21. 3. 2001, str. 1); Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L št. 243, 15.9.2009); Uredba (EU) št. 265/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje (UL L št. 85, 31. 3. 2010, str. 1); Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L št. 218/60,13. 8. 2008)
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-2360
Pravna podlaga - nazivi Zakon o tujcih (ZTuj-2)
Geografsko območje Slovenija ter ostale države članice schengenskega območja
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP: https://goo.gl/gCnfcK)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.