Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki jih je pridobilo že v fazi, ko je osebo obravnavalo kot prosilca za mednarodno zaščito, dodani pa so podatki, ki se nanašajo na prijavo naslova stalnega in začasnega prebivališča v RS, izobrazbo in poklic, vrsto biometričnega dovoljenja za prebivanje, izdan potni list za begunca oziroma tujca v primeru osebe s subsidiarno zaščito, na družinske člane, ki prebivajo v RS, zdravstveno stanje, v kolikor begunec oziroma oseba s subsidiarno zaščito s tem soglaša, šolanje in izobraževanje v RS, kot tudi o zaposlitvi, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju. Poleg navedenih podatkov vsebuje ta evidenca tudi vso pripadajoče dokumentarno in drugo gradivo s podatki, ki se zbirajo za izvajanje nalog iz tega zakona v času obdobja vključevanja osebe z mednarodno zaščito v slovensko družbo, in sicer podatke o vključitvi v sistem socialnega varstva in o prejetih denarnih pomočeh, podatke o vključitvi v sistem zdravstvenega zavarovanja, podatke in poročila o zaposlitvi, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju, podatke o izplačilu denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, podatke in poročila o obiskovanju tečaja slovenskega jezika in opravljanja preizkusa znanja, podatke in poročila o obiskovanju tečaja spoznavanja slovenske družbe, psiho-socialna poročila v zvezi z nastanitvijo v integracijski hiši, podatke o vključevanju v sistem šolanja in izobraževanja in o pridobljeni izobrazbi v Republiki Sloveniji, postavitev zakonitih zastopnikov in skrbnikov za mladoletne osebe z mednarodno zaščito brez spremstva, izrečene ukrepe glede kršitev hišnega reda integracijske hiše, poročila o zdravstvenem stanju, če begunec oziroma oseba s subsidiarno zaščito s tem pisno soglaša. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 02. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 24. 06. 2019
Ključne besede Družbena in socialna vprašanja, migracije
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-0830
Pravna podlaga - nazivi Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=830&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=012720395e88daf5067fe6f5fe6deedc)

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.