Evidenca osemenjevalnih središč (govedo, prašiči, konji in drobnica)

Zbirka podatkov o odobrenih osemenjevalnih središčih (govedo, prašiči, konji in drobnica). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede živalski viri
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-0716, 2003-01-4264, 2003-01-5362, 2003-01-4263, 2003-01-4246
Pravna podlaga - nazivi Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v prašičereji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.