Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb, sklenjene za potrebe delovanja svetniških skupin Mestne občine Novo mesto

Pogodbe so vnesene v sistem Cadis kot priloga k zahtevku za izplačilo sredstev za delovanje svetniške skupine (npr. strokovna ali administrativna pomoč svetniški skupini). Nameni porabe, s proračunom določenih finančnih sredstev svetniške skupine so določeni v 7. členu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (UPB1), DUL, št. 10/2018, ki tudi določa, da se izplačila izvajajo na podlagi zahtevka svetniške skupine ter na podlagi verodostojne listine, kar pa je v tem primeru avtorska/podjemna pogodba. Pogodba vsebuje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, TRR in banka ter znesek izplačila. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 22. 02. 2022
Posodobljeno na OPSI 08. 03. 2022
Ključne besede Strokovna tehnična pomoč, administrativna tehnična pomoč, svetniška skupina
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM (UPB1), Dolenjski uradni list, št. 10/2018
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Časovno obdobje od 1. 1. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.