386 ogledov

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti vsebuje podatke o pravnih osebah, ki so od Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (JV10) pridobile pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti ter imajo opremo in pisne postopke za izvajanje meritev radioaktivnosti. Podatki v tej evidenci so naslednji: - naziv in kontaktne naslove izvajalca, - odgovorno osebo oz. zakonitega zastopnika, - datum izdaje in poteka pooblastila in - način izvajanja monitoringa radioaktivnosti: - vrsta monitoringa radioaktivnosti (obratovalni, izredni, v okolju), - področje monitoringa radioaktivnosti (meritve v okolju, meritve izpustov), - obseg monitoringa radioaktivnosti (vzorci, ki jih izvajalec meri) - vrste oz. način meritev. Pooblastilo velja pet let. V evidenci se vodijo tudi podatki, ki jih mora izvajalec posredovati v postopku za pridobitev ali obnovitev pooblastila, zlasti pa: - prejšnje pooblastilo (če gre za podaljšanje pooblastila), - akreditacijske listine, s katerimi se priznava izpolnjevanje zahtev standardov - dokazila: o registraciji gospodarske družbe, o registraciji za izvajanje dejavnosti, o razpolaganju z merilno opremo in zagotavljanju njene zmogljivosti ter o sodelovanju v programu primerjalnih meritev in mednarodnih interkomparacijskih meritvah. Uradno evidenco pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost na svojih spletnih straneh. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

doc
Pooblaščeni izvajalci meritev radioaktivnosti

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 04. 05. 2022
Ključne besede Pooblaščeni izvajalci meritev radioaktivnosti
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1150
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.