533 ogledov

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk vsebuje podatke o pravnih osebah, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti pošiljk v skladu s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (JV10) in Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11), in sicer: - naziv in kontaktne naslove izvajalca, - odgovorno osebo oz. zakonitega zastopnika, - datum izdaje in poteka pooblastila in - status pooblastila (odobreno/ni odobreno). Pooblastilo velja največ pet let. V evidenci se vodijo tudi podatki, ki jih mora izvajalec posredovati v postopku za pridobitev ali obnovitev pooblastila, zlasti pa: - opis opreme, ki jo izvajalec uporablja pri meritvah, - program usposabljanja delavcev, ki opravljali meritve, - obliko poročila o opravljeni meritvi, - pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke in - pozitivno mnenje pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji, ki mora biti priloženo programu meritev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

word
Seznam pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2019
Posodobljeno na OPSI 28. 09. 2023
Ključne besede radioaktivnost, sekundarne kovinske surovine
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2018-01-1150, 2019-01-0374
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.