357 ogledov
Všečkaj

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti

Evidenca pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti vsebuje podatke o pravnih osebah, ki so od Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (JV10) pridobile pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti ter imajo opremo in pisne postopke za izvajanje meritev radioaktivnosti. Podatki v tej evidenci so naslednji: - naziv in kontaktne naslove izvajalca, - odgovorno osebo oz. zakonitega zastopnika, - datum izdaje in poteka pooblastila in - način izvajanja monitoringa radioaktivnosti: - vrsta monitoringa radioaktivnosti (obratovalni, izredni, v okolju), - področje monitoringa radioaktivnosti (meritve v okolju, meritve izpustov), - obseg monitoringa radioaktivnosti (vzorci, ki jih izvajalec meri) - vrste oz. način meritev. Pooblastilo velja pet let. V evidenci se vodijo tudi podatki, ki jih mora izvajalec posredovati v postopku za pridobitev ali obnovitev pooblastila, zlasti pa: - prejšnje pooblastilo (če gre za podaljšanje pooblastila), - akreditacijske listine, s katerimi se priznava izpolnjevanje zahtev standardov - dokazila: o registraciji gospodarske družbe, o registraciji za izvajanje dejavnosti, o razpolaganju z merilno opremo in zagotavljanju njene zmogljivosti ter o sodelovanju v programu primerjalnih meritev in mednarodnih interkomparacijskih meritvah. Uradno evidenco pooblaščenih izvajalcev meritev radioaktivnosti vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost na svojih spletnih straneh. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Uprava za jedrsko varnost”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 06/10/2022
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka