232 ogledov

Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških Informacijskega pooblaščenca

Evidenca odločb IP o prekrških, ki so postale pravnomočne. Vodi se zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija in datum pravnomočne odločbe. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Informacijski pooblaščenec

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 03. 2019
Ključne besede pravnomočna odločba, prekršek, varstvo osebnih podatkov
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2005-01-5005, 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.