231 ogledov

Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških Informacijskega pooblaščenca

Evidenca odločb IP o prekrških, ki so postale pravnomočne. Vodi se zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija in datum pravnomočne odločbe. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Informacijski pooblaščenec”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 02/02/2023
Naslov URL https://www.ip-rs.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka