102 ogledov

Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških v zvezi z javnim naročanjem

Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Ta evidenca vsebuje zlasti: - podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke); - pravno opredelitev prekrška; - številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Državna revizijska komisija ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/02/2024
  • Povezava preusmeri na: https://www.dkom.si/
Naslov URL http://www.dkom.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka