140 ogledov

Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o pravnomočnih odločbah o prekrških

Prekrškovni organ mora zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence voditi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Evidenca vsebuje podatke o storilcu prekrška, pravno opredelitev prekrška, številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Pravnomočne odločbe o prekrških se iz evidence brišejo po poteku treh let od dneva pravnomočnosti. Podatki zaradi omejitve glede osebnih podatkov niso v celoti javno dostopni. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Inšpektorat za notranje zadeve ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 10/06/2024
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-notranje-zadeve/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka