Evidenca prejemnikov sredstev za sofinanciranje programov dejavnosti drugih društev in zvez iz proračuna Občine Ormož

Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih in višini sredstev dodeljenih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti drugih društev in zvez iz proračuna Občine Ormož Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “SEZNAM ODOBRENIH SREDSTEV PO RAZSPISU DRUGA DRUŠTVA, ZVEZE...”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen tabelarični predogled celotne vsebine in dostop do podatkov z uporabo API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 26/01/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Opozorilo Zaznani format "XLS" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "xlsx"
  • Zadnji pregled: 26/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/56335b25-444f-4542-ab10-d013234d72eb/resource/6adc137d-cc25-474a-ab7c-cc9571d1c630/download/seznamodobrenihsredstevporazspisudrugadrutvazveze....xlsx
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/56335b25-444f-4542-ab10-d013234d72eb/resource/6adc137d-cc25-474a-ab7c-cc9571d1c630/download/seznamodobrenihsredstevporazspisudrugadrutvazveze....xlsx
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka