293 ogledov

Evidenca prijav nezgod pri delu

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter vsako kolektivno nezgodo. Evidenca vsebuje podatke v nezgodi udeleženega delavca (ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, dejavnost v času nezgode, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika in način poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči), podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka in število delavcev), podatke o nezgodi (skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, datum prijave in datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, kraj nezgode, delovno okolje, delovni proces, vzrok in kratek opis nezgode), podatke o prijavitelju (ime in priimek ter telefon, delovno mesto, ime in priimek odgovorne osebe delodajalca). Inšpektorat Republike Slovenije za delo kot upravljavec evidence obdeluje podatke iz evidence prijav zaradi spremljanja in analiziranja vzrokov nezgod s smrtnim izidom, nezgod, zaradi katerih je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dneve, in kolektivnih nezgod, zaradi načrtovanja politike preprečevanja nezgod in bolezni ter zaradi statističnih namenov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za delo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede Varnost in zdravje pri delu, nezgoda pri delu, poškodba
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-2039, 2013-01-2054
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.